سبد خرید

نمایندگی هاست لینوکس ایران

بسته 1
100,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک1GB
پهنای باند20GB
دی ان اس اختصاصی ندارد
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
وب سرور LITESPEED
تعداد اکانت 5
سفارش دهید
بسته 2
185,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک5GB
پهنای باندنامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
وب سرور LITESPEED
تعداد اکانت 10
سفارش دهید
بسته 3
375,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک10GB
پهنای باندنامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
وب سرور LITESPEED
تعداد اکانت 15
سفارش دهید
بسته 4
560,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک15GB
پهنای باندنامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
وب سرور LITESPEED
تعداد اکانت 20
سفارش دهید
بسته 5
750,000 تومان
ماهانه
فضای دیسک20GB
پهنای باندنامحدود
دی ان اس اختصاصی دارد
بک آپ روزانهYES
نوع هارد دیسکNVME
وب سرور LITESPEED
تعداد اکانت 25
سفارش دهید