نمایندگی سی پنل ایران

RSG-1

5 گیگابایت فضا SSD NVME
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت میزبانی نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
SSL رایگان
نسخه PHP قابل انتخاب
DNS اختصاصی
انتقال رایگان سایت ها
امکان ارتقا در هر زمان
دامنه IR رایگان!
بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

RSG-2

10 گیگابایت فضا SSD NVME
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت میزبانی نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
SSL رایگان
نسخه PHP قابل انتخاب
DNS اختصاصی
انتقال رایگان سایت ها
امکان ارتقا در هر زمان
دامنه IR رایگان!
بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

RSG-3

15 گیگابایت فضا SSD NVME
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت میزبانی نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
SSL رایگان
نسخه PHP قابل انتخاب
DNS اختصاصی
انتقال رایگان سایت ها
امکان ارتقا در هر زمان
دامنه IR رایگان!
بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه

RSG-4

20 گیگابایت فضا SSD NVME
پهنای باند نامحدود
تعداد سایت میزبانی نامحدود
کنترل پنل Cpanel/WHM
SSL رایگان
نسخه PHP قابل انتخاب
DNS اختصاصی
انتقال رایگان سایت ها
امکان ارتقا در هر زمان
دامنه IR رایگان!
بک آپ روزانه/هفتگی/ماهانه